Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Εγκρίθηκαν δύο (2) προτάσεις INTERREG για τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Η ανακοίνωση της αξιολόγησης των προτάσεων, που είχαν κατατεθεί από τους διάφορους φορείς το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ, βρήκε το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων να συμμετέχει σε δύο (2) εγκεκριμένες προτάσεις και μάλιστα με πολύ υψηλή βαθμολογία.
Πρόκειται για τις δράσεις:

1. EXTRO - CULT
 
Μια δράση για τον τουρισμό σε συνδυασμό με τον πολιτισμό και την παράδοση. 
Ο τουρισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την οικονομική ανάπτυξη και της κοινωνική ευημερία και επομένως αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα προόδου. Ο βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της εξωστρέφειας στη βάση πολιτιστικών, φολκλορικών και γαστρονομικών δράσεων και εκδηλώσεων, ως μέσα για την διασυνοριακή σύνδεση της παραδοσιακής και μοντέρνας πολιτιστικής ζωής και κληρονομιάς.
Κύριες δραστηριότητες του έργου είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη των περιφερειακών τουριστικών πλεονεκτημάτων ανά θεματικό πεδίο (πολιτισμικός, γαστρονομικός, φολκλορικός τουρισμός), τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των  συμμετεχουσών διασυνοριακών περιοχών με βάση κοινές στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και στις καλές πρακτικές.
Το εταιρικό σχήμα του EXTRO CULT απαρτίζουν οι:
 • Επιμελητήριο Κεφαλλονιάς (Επικεφαλής εταίρος)
  Θέατρο τση Ζάκυθος
  Πολιτιστική και Αναπτυξιακή Εταιρία ΜΥΗΣΙΣ Καστοριά
  Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων
  Δήμος Pogradec
  Center for Economic Development and International Relationship

Tο έργο έχει συνολικό π/υ 697.003, 00 €, και για τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων προβλέπει:
 • Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου (στον περιβάλλοντα χώρο του πρόσφατα ανακαινισμένου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καλεντζίου - Πλαισίων)
 • Διοργάνωση γεγονότων πολιτισμού
 • Θεατρική παραγωγή
 • Συγκρότηση φακέλου για την υποβολή υποψηφιότητας εγγραφής στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
 • Δράσεις προβολής & δημοσιότητας
 • Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 

 2. HERBINNO
Καινοτόμες Δράσειςγια την αξιοποίηση των φαρμακευτικών φυτών στηδιασυνοριακή περιοχή Ηπείρου – Αλβανίας
Το κύριο αντικείμενο του έργου αφορά την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξη των καλλιεργειών φαρμακευτικών φυτών στη διασυνοριακή περιοχή ως επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι βασικές δράσεις του έργου έχουν ως εξής:
·         Καταγραφή των αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών στη διασυνοριακή περιοχή
·         Χημική ανάλυση των φαρμακευτικών φυτών ώστε να επιλεγούν αυτά που θα έχουν τη βέλτιστη απόδοση σε καλλιέργειες για κάθε περιοχή
·         Εκπαιδευτικά σεμινάρια & ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους ενδιαφερόμενους στην περιοχή ενδιαφέροντος
·         Προώθηση και ενίσχυση της καλλιέργειας φαρμακευτικών φυτών ως εναλλακτική, συμπληρωματική ή και ως κύρια γεωργική δραστηριότητα
·         Δημιουργία πιλοτικών εκπαιδευτικών μονάδων (πρότυπων καλλιεργειών) στην Αλβανία για την εκπαίδευση νέων αγροτών, όπου και υπάρχει ζήτηση των προϊόντων από εταιρίες μεταποίησης
·         Δημιουργία ενημερωτικών & εκθεσιακών χώρων στην Ελλάδα
Εταίροι του έργου:
 •        Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών (Ελλάδα)  
 •     Δήμος  Ζαγορίου (Ελλάδα)
 •    Δήμος  Βορείων Τζουμέρκων (Ελλάδα)
 •      Δήμος  Αργυροκάστρου (Αλβανία)
 •     Δήμος  Δρόπολης (Αλβανία)
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 520.000 € και για τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων προβλέπει:

1.       Διαχείριση Έργου
2.       Δράσεις Δημοσιότητας
3.       Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για τη βιώσιμη εκμετάλλευση και την προώθηση των καλλιεργειών φαρμακευτικών φυτών
4.       Καταγραφή των κύριων φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών της περιοχής
5.       Δημιουργία μόνιμης έκθεσης προβολής των κύριων φαρμακευτικών φυτών της περιοχής που θα λειτουργεί και ως χώρος ενημέρωσης& εκπαίδευσης και θα εξοπλιστεί μέσω του έργου με τα κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα (Η/Υ, projector, οθόνη). Ο χώρος θα είναι το  πρόσφατα ανακαινισμένο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καλεντζίου - Πλαισίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου