Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Ανάρτηση δασικών χαρτών. Προβλήματα - ενημέρωση

Όσον αφορά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, τα προβλήματα που δημιουργούνται και τις ενέργειες  που πρέπει να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους πολίτες ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έβγαλε τις παρακάτω ανακοινώσεις, οι οποίες θα αναρτηθούν σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες και σε όλα τα σημεία, από τα οποία θα είναι εύκολο να ενημερωθούν οι δημότες μας.


ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Οι Δήμοι ΔΕΝ έχουν αρμοδιότητα σε θέματα που σχετίζονται με τους δασικούς χάρτες
Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικών χαρτών που αφορούν στο Δήμο μας έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ Π.Ε Ιωαννίνων), που βρίσκεται επί της
Μαρ. Κοτοπούλη 62,
τηλέφωνα επικοινωνίας 2651088030 έως 2651088044,
FAX 2651088049,
e-mail: ddioa@apdhp-dm.gov.gr,
τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00-16:00, καθ' όλη τη διάρκεια της υποβολής αντιρρήσεων.
Οι δασικοί χάρτες είναι προσβάσιμοι για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε
και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr).

Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη ξεκινά την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.


Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων με την 59/2017 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου
ζητά:

1. Να δοθεί προθεσμία τουλάχιστον (1) χρόνου, ώστε να υπάρξει δυνατότητα ενημέρωσης όλων των δημοτών και δυνατότητα υποβολής εκ μέρους τους τυχόν αντιρρήσεων. Η υποβολή των αντιρρήσεων να γίνεται ατελώς.

2. Να επανεξεταστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι χάρτες που αφορούν τους ορεινούς δήμους, όπου οι μικροί κλήροι έχουν εξαφανιστεί μέσα στην αδρομερή επεξεργασία, που έχει γίνει στους παρόντες χάρτες.ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Γενικές Πληροφορίες
1.                 Τι είναι ο δασικός χάρτης;
Είναι ένας χάρτης στον οποίο αποτυπώνεται ο χαρακτήρας μιας έκτασης, προκειμένου να διακριθούν και να προστατευθούν δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Άρα δεν περιέχει μόνον τις δασικές εκτάσεις.
2.                 Ποια είναι η σχέση του με το κτηματολόγιο;
Το κτηματολόγιο αποτυπώνει σε χάρτη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Οι δασικοί χάρτες δεν εξετάζουν ιδιοκτησία, αλλά τον χαρακτήρα μιας έκτασης. Πρέπει, ωστόσο, να προηγούνται της κατάρτισης του κτηματολογίου, καθώς μέσα από αυτούς ξεκαθα­ρίζει η δημόσια περιουσία (στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι δασικές εκτάσεις θεω­ρούνται δημόσιες, εκτός κι αν ο πολίτης μπορεί να αποδείξει το αντίθετο) και ξεκαθαρίζουν τυχόν καταπατήσεις.
3.                  Πώς χαρακτηρίζεται στον χάρτη μια περιοχή δασική;
Με βάση τη δασική νομοθεσία και τη νομολογία του ΣτΕ, ως «βάση» για τον καθορισμό των δασικών εκτάσεων χρησιμοποιούνται οι αεροφωτογραφίες του 1945 (ή του 1960, όπου αυτές του 1945 δεν είναι ευκρινείς). Οι παλαιές αεροφωτογραφίες συγκρίνονται με νεότερες (της περιόδου 2006-2008) και έτσι αποτυπώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης (αν είναι ίδιος ή αν έχει αλλάξει).
4.                 Πώς μπορεί κάποιος να δει τον δασικό χάρτη;
Στην ιστοσελίδα με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κτηματολογίου (www.ktimanet.gr). Ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει  το ακίνητό του εστιάζοντας στην αεροφωτογραφία ή χρησιμοποιώντας. τις συντεταγμένες του (προς το παρόν η δυνατότητα εξεύρεσης του ακινήτου μέσω ΚΑΕΚ δεν έχει ενεργοποιηθεί).
5.                 Τι γίνεται αν δεν μπορεί να εντοπίσει το ακίνητο;
Μπορεί να απευθυνθεί για δωρεάν βοήθεια στα σημεία ανάρτησης των δασικών χαρτών. Ο κατάλογος των σημείων βρί­σκεται στην ίδια ιστοσελίδα.
6.                 Τι γίνεται αν το οικόπεδο εμφανιστεί ως δασικό;
Ο πολίτης πρέπει να υποβάλει αντίρρηση. Το έντυπο βρίσκεται στην ίδια ιστοσελίδα, Για να κατοχυρωθεί- η αντίρρηση, ο πολίτης θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό (που ξεκινά από τα 10 ευρώ και ξεπερνά τις 3.000 ευρώ), ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης.
7.                 Τι γίνεται αν ένα οικόπεδο όπου έχει χτιστεί σπίτι με νόμιμη οικοδομική άδεια εμφανίζεται ως δασικό;
Εφόσον είναι νόμιμη, η οικοδομική άδεια είναι ισχυρή και δεν αναιρείται, θα πρέπει όμως να υποβληθεί (ατελώς) αντίρρηση, ώστε να τροποποιηθεί ο χάρτης.
8.                 Τι γίνεται αν ένα μη δασικό (λ.χ. αγροτικό) οικόπεδο εμφανίζεται μέσα στα όρια αναδασωτέας περιοχής;
Ο πολίτης θα πρέπει να απευθυνθεί στο δασαρχείο, ώστε να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αναδάσωσης. Δεν έχει νόημα να υποβάλει αντίρρηση μέσω της διαδικασίας ανάρτησης του δασικού χάρτη.
9.                 Τι γίνεται αν ένα οικόπεδο που καλλιεργούνταν το 1945 εμφανίζεται σήμερα ως δασωμένο;
Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει αντίρρηση και να αποδείξει ότι δεν είναι δασικό.
10.             Αν ένας πολίτης δεν ενημερωθεί έγκαιρα και η προθεσμία λήξει, μπορεί εκ των υστέρων να υποβάλει αντίρρηση;
Η προθεσμία για την αμφισβήτηση του δασικού χάρτη είναι αποκλειστική, δηλαδή δεν προβλέπεται παράταση. Μπορεί ωστόσο να προσφύγει κατά της πράξης κύρωσης του δασικού χάρτη στο διοικητικ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου